مشخصات فردی و زندگینامه
نام:غلامرضا
نام خانوادگی:مردانی گرم دره
شهرت:مردانی
پست الکترونیک:mardani_110@yahoo.com
آدرس وب سایت:http://www.namaz-world.blogfa.com
نخصص ها:فقه و اصول ، تفسیر ، کلام