شرح صرف میر
35 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
شرح کتاب ارزشمند «صرف میر» که یادگیری این کتاب را برای تمامی افراد به وبژه طلاب علوم دینی آسان می کند. از آن جایی که این کتاب به صورت فشرده مباحث در آن مطرح شده و شرح آن جزء لاینفک فهم آن است و برای ورود به مفاهیم اسلامی درک آن ضرورت دارد لذا شرحی مفصل بر آن نوشته شد.