نگاه و تفقه در آن همراه با زاویه‎ی دینی
34 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتاب جلد اول از مجموعه ی شش گانه می باشد که مستنداً به آیات قرآن مباحث مربوط به «نگاه» را موشکافانه مورد بحث و بررسی قرار داده و در نوع خود قابل توجه است.