منتخب اشعار
36 بازدید
نقش: جمع آوری کننده
سال نشر: 0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مجموعه ای از اشعار که در طول سی سال ضمن مطالع ، درس و تحقیق جمع آوری شده است و گاهی نیز سروده خود مؤلف است.