احکام فراموش شده
35 بازدید
ناشر: کیش مهر
نقش: نویسنده
شابک: 978-964-7764-17-9
سال نشر: 1387
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
216 مورد از احکام مورد نیاز مردم که از آن غفلت دارنند. مستنداً به 52 منبع فقهی و اصولی و همراه با لغت نامه اختصاصی.