اوزان و مقادیر
49 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تعیین اوزان فقهی با اوزان جهانی توجه: البته در این کتاب به خطای محاسبه ی وزن طلا در هر مثقال تذکر داده شده و یادآوری نموده که عدم رعایت تذکر مذکور در صنف طلا فروشان موجب مشمولیت «مُطَفِفین» قرار گرفتن است.