تجوید فی القرآن الکریم
30 بازدید
مقطع: سطح 1
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بحثی پیرامون کیفیت و کمیت قرائت