سلسله دروس اخلاق
39 بازدید
محل ارائه: غلامرضا مردانی
نقش: پژوهشگر
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت مدَّرس
زبان : فارسی
تدریس سلسله دروس اخلاقی کتاب شریف «مقامات العلیّه فی سعادة الابدیه»